Бюджет 2014

Отчет на бюджета на училището към 30.09.2014 година

 

Отчет на бюджета на училището за І тримисечие на 2014г.