Бюджет 2016

 

protokol 6-17.pdf (164,5 kB)

Протокол №5/ 12.10.2016г. – Отчет на бюджета на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 

с. Габровница за третото тримесечие на 2016 година.

протокол 5.pdf

 

Протокол №4/ 01.07.2016г. – Отчет на бюджета на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 

с. Габровница за второто тримесечие на 2016 година.

протокол 4.pdf 

 

Протокол №2/ 12.04.2016г. – Отчет на бюджета на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 

с. Габровница за първото тримесечие на 2016 година.

протокол 2.pdf