Нашите учители

 
               Педагогическият екип на училището се запозна с новия 
                Закон за предучилищното и училищното образование 
                    на специално насрочен педагогически съвет. 
              Всички учители изразиха мнение по новите разпоредби 
       в Закона и своите притеснения от прилагането им в наши условия.