Колектив

 

Колективът на ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

е високо квалифициран и достатъчно компетентен

да обучава и възпитава учениците в училището.

 

Ръководство на училището

 

Бисерка Фильова - директор на училището

 

Учители и учители в ЦОУД

за учебна 2017/ 2018 година

      1. Емичка Антова Ангелова - старши учител начален етап на образование

      2. Росица Цветанова Александрова - старши учител начален етап на образование

      3. Даниела Тодорова Маринова - старши учител начален етап на образование

      4. Лиляна Иванова Петрова - старши учител начален етап на образование

      5. Валентина Живкова - старши учител начален етап на образование в ГЦОУД

      6. Петрана Атанасова - старши учител начален етап на образование в ГЦОУД

      7. Витка Йосифова - старши учител начален етап на образование в ГЦОУД

      8. Мая Петкова - старши учител начален етап на образование в ГЦОУД

МО "Начални учители на 15.09.2015г. 

 
 

 

Началните учители в началото на учебната 2009/2010г. с директора на училището

 

8. Василка Йосифова Теофилова

старши учител прогимназиален етап на образование български език и литература, история

9. Виолета Миткова Илиева

старши учител прогимназиален етап на образование български език и литература, труд и техника

10. Анелия Златкова Първанова 

учител прогимназиален етап на образование немски език, музика

11. Десислава Петрова Младенова 

старши учител прогимназиален етап на образование математика, физика, ИТ

12. Теодора Цветанова Димитрова

старши учител прогимназиален етап на образование география, биология

13. Тамара Симеонова

старши учител прогимназиален етап на образование руски език      

14. Красимир Митов Демов 

старши учител прогимназиален етап на образование физическо възпитание и спорт, изобр.изкуство

15. Ирена Сергеева - завеждащ АТС

Първото заседание на ПС за учебната 2015/ 2016 година

 

„5 години Морска Академия 2020”

От 01.10 до 04.10.2015г. се проведе Юбилейният образователен форум „5 години Морска Академия 2020”, която се реализира от Асоциацията на Дунавските Общини с подкрепата на Министерството на образованието и науката на РБългария, Посолството на Унгария в РБългария, РИО Монтана и 11-ти и 12-ти райони в Будапеща. В него взехa участие г-жа Б. Фильова – директор на нашето училище и г-жа Росица Александрова – ст.учител начален етап.

Педагогическият колектив постоянно повишава квалификацията си

Кръгла маса в училище "Урок по толерантност"

Семинар на тема: „Нова епоха на мислене. Организационна култура и работа в екип“

 

                          Коледно парти за посрещане на 2015 година 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителският колектив на екскурзия до Трявна, Дряново и Боженци

в края на учебната 2011 / 2012 година

 

2013 година

На кораба "Радецки"

В работна обстановка

 

Педагогическият колектив посрещна 140-годишнината

на училището  с много гости