Колектив

 

Колективът на ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

е високо квалифициран и достатъчно компетентен

да обучава и възпитава учениците в училището.

 

Ръководство на училището

 

Бисерка Фильова - директор на училището

 

Учители и учители в ЦОУД

за учебна 2019/ 2020 година

      1. Емичка Ангелова - старши учител начален етап на образование

                                      класен ръководител на I клас

      2. Росица Александрова - старши учител начален етап на образование

                                      класен ръководител на II клас

      3. Мая Петкова - старши учител начален етап на образование

                                      класен ръководител на III клас

      4. Даниела Маринова - старши учител начален етап на образование

                                      класен ръководител на IV клас

      5. Валентина Живкова - ст.учител начален етап на образование в ГЦОУД

      6. Петрана Атанасова - старши учител начален етап на образование в ГЦОУД

      7. Таня Тодорова - учител начален етап на образование в ГЦОУД

     

8. Виолета Миткова Илиева

старши учител прогимназиален етап на образование български език и литература, труд и техника

9. Анелия Златкова Първанова 

учител прогимназиален етап на образование немски език, музика

10. Десислава Петрова Младенова 

старши учител прогимназиален етап на образование математика, физика, ИТ

класен ръководител на VI клас

11. Теодора Цветанова Димитрова

старши учител прогимназиален етап на образование биология, химия, ГЦОУД

класен ръководител на VII клас

12. Милена Николаева Матова

старши учител прогимназиален етап на образование   история, география, ГЦОУД

класен ръководител на V клас     

13. Красимир Митов Демов 

старши учител прогимназиален етап на образование физическо възпитание и спорт, изобр.изкуство

14. Ирена Сергеева - завеждащ АТС

МО "Начални учители на 15.09.2015г. 

 
 

5 години Морска Академия 2020”

От 01.10 до 04.10.2015г. се проведе Юбилейният образователен форум „5 години Морска Академия 2020”, която се реализира от Асоциацията на Дунавските Общини с подкрепата на Министерството на образованието и науката на РБългария, Посолството на Унгария в РБългария, РИО Монтана и 11-ти и 12-ти райони в Будапеща. В него взехa участие г-жа Б. Фильова – директор на нашето училище и г-жа Росица Александрова – ст.учител начален етап.

Педагогическият колектив постоянно повишава квалификацията си

Кръгла маса в училище "Урок по толерантност"

Семинар на тема: „Нова епоха на мислене. Организационна култура и работа в екип“

 

                          Коледно парти за посрещане на 2015 година 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителският колектив на екскурзия до Трявна, Дряново и Боженци

в края на учебната 2011 / 2012 година

 

2013 година

На кораба "Радецки"

Педагогическият колектив посрещна 140-годишнината

на училището  с много гости