Нашите проекти

 
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Група за допълнително обучение по Български език и литература 

в I клас

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА “

 

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения 

на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио “

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

 „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

 

Модул

„Подкрепа на целодневното обучение”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

 

 
 

 

Участниците в проект „Ученици в действие” получиха голямо дарение  и от „Паркстрой” гр. Монтана: 15 дръвчета - 5 Лъжекипариса, 5 Аризонски кипариса и 5 броя Каталпа. 8 от дърветата те засадиха в двора на училището с помоща на родители, а 7 дървета оставиха за Деня на Земята.

Продължава акцията по събирането на растения за озеленяване на училището. До момента имаме събрани 13 вида растения- традесканция, алое, спатифилум, гардения, бегонии, кактус, фикус, дифенбахия и др. или общо 24 растения. Част от растенията са дарени от хора от различни институции, които прегърнаха идеята на учениците ни да превърнем училището в зелен оазис, където да им е приятно да общуват  по между си през междучасието и да се обогатява въздуха с кислород.

 Г-жа Д. Венелинова от областна администрация Монтана ни подари Дървото на живота и Гардения.

Г- жа С. Спасова и г-жа Т. Сашова от АДФИ гр. Монтана ни дариха 2 саксии с Хлорофитум, който прочиства въздуха и със своя  „зелен водопад” от листа да красят коридора

Г-ца Р. Ангелова служител в  община Медковец ни подари спатифилум с пожеланието да сме изпълнени с радост, както растението е изпълнило саксията и да се грижим добре за него.

Г-жа К. Кирилова  от фирма „Галата” ни подари два вида бегонии- Тигрова бегония и Слонско ухо.

Друга част от растенията са дарени  от близки и познати на ученици и учители.

Благодарим на всички дарители!

 
          Кипи усилен труд в училище по проекта "Учениците в действие". В петък 15.03.2019 г. учениците се заеха да разсадят в саксии събраните до момента растения. Всички ученици с голям ентусиазъм си избраха растение, което да посадят и  да се грижат за него. По- големите помагаха на по- малките с торбите торф. Всички ученици заедно с госпожата си "изцапаха" ръцете, поляха си растенията, снимаха се, почистиха работното си място и с грейнали лица от задоволство се прибраха у дома
 

Учениците в действие – 05.03.2019 г.

Нашите ученици участници в проекта „Учениците в действие” продължават усърдно своята работа по проекта. 

 Шестокласниците с голяма сръчност и работа в екип почистват сухите и остарели листа по растенията в класната стая. Поливат ги периодично като се редуват, защото всеки иска да даде своя принос в грижата си за растенията.

Макар и по- малки, под ръководството на г-жа Димитрова, и петоклосниците  почистват, поливат и се грижат за растенията в класната си стая.

Седмокласниците като най- големи в училището се грижат не само за растенията в класната им стая, но и за растенията в коридорите на училището.

 

Участниците в проекта „Учениците в действие” от нашето училище се събраха и описаха събраният от тях растителен материал, под ръководството на г-жа Т. Димитрова - старши учител по биология и здравно образование. Растенията са донесени от вкъщи, от близки и познати хора, дарили растителен материал, за да подпомогнат каузата ни да озеленим училището и да го превърнем в малък зелен оазис.
Събраният растителен материал е описан, номериран и поставен в подходящи съдове, за да се вкорени. До момента са събрани 11 растения.
Засадени са и дървесни видове от семена, като се следи тяхното развитие.

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности "Твоят час"

 

Проект за трансгранично сътрудничество между Община Монтана и Община Пирот /Сърбия/

"Модерни и атрактивни образователни съоръжения в трансграничния регион Монтана - Пирот"

 

НП „Училището – територия на учениците“,

 

НП "С грижа за всеки ученик"

 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

 

НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“

 

НП „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час“

 

Схема „Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“

 

„Учениците в действие”