Нашите проекти

 

 

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности "Твоят час"

 

 

Проект за трансгранично сътрудничество между Община Монтана и Община Пирот /Сърбия/

"Модерни и атрактивни образователни съоръжения в трансграничния регион Монтана - Пирот"

 

НП „Училището – територия на учениците“,

 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

 

НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“

 

НП „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час“

 

Схема „Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“