Нашите проекти

Участниците в проекта „Учениците в действие” от нашето училище се събраха и описаха събраният от тях растителен материал, под ръководството на г-жа Т. Димитрова - старши учител по биология и здравно образование. Растенията са донесени от вкъщи, от близки и познати хора, дарили растителен материал, за да подпомогнат каузата ни да озеленим училището и да го превърнем в малък зелен оазис.
Събраният растителен материал е описан, номериран и поставен в подходящи съдове, за да се вкорени. До момента са събрани 11 растения.
Засадени са и дървесни видове от семена, като се следи тяхното развитие.

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности "Твоят час"

 

Проект за трансгранично сътрудничество между Община Монтана и Община Пирот /Сърбия/

"Модерни и атрактивни образователни съоръжения в трансграничния регион Монтана - Пирот"

 

НП „Училището – територия на учениците“,

 

НП "С грижа за всеки ученик"

 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

 

НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“

 

НП „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час“

 

Схема „Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“

 

„Учениците в действие”