Твоят час

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности"

"Твоят час"

 
 

АНКЕТНА КАРТА

 

за УЧЕНИЦИ, които желаят да участват в занимания по интереси 

в проект „ТВОЯТ ЧАС“

 

Училищен съвет „Твоят час”:

1. Витка Костова Йосифова – педагогически специалист

2. Таня Петрова Тодорова – родител

3. Мая Костадинова Петкова – педагогически специалист

4. Надя Петрова Ценова – родител

5. Теменужка Стоянова Велчева – представител на Община Монтана

 

 

Протокол от общоучилищна родителска среща 

за запознаване с възможностите за работа по проект "Твоят час"

 

Протокол - родителска среща

 

Работилница "Вълшебен свят"

 
 
 

Група "Природата - наш дом"

 
 

Празник на професиите

 
 

Клуб "Млад предприемач"

 
 
 

Група за допълващо обучение

 
 

Пещерата "Венеца" край Белоградчик

 
 

Група "Природата - наш дом"

на екскурзия до Белоградчишките скали

 

Дейности и ръководители по проекта за учебната 2016/ 2017 година

 
 

Дейност

Вид на дейността

Брой ученици

Клас

Ръководител

Клуб „Искам да знам“

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

8

3

Петрана Атанасова

Група "Аз съм грамотен"

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

10

2

Емичка Ангелова

Група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

9

4

Лиляна Иванова

Група по БЕЛ - 7 клас

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

8

7

Виолета Илиева

Група за допълващо образование по математика - VII клас

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

9

7

Вергиния Миланова

Група за подпомагане обучението по БЕЛ "Пиша и чета добре"

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

7

5

Василка Теофилова

Група "В света на математиката"

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

9

4

Лиляна Иванова

Клуб „Млад предприемач”

Дейност по интереси

22

1-3

Росица Александрова

Работилничка "Вълшебен свят"

Дейност по интереси

22

2-7

Валентина Живкова

Природата - наш дом

Дейност по интереси

24

6-8

Теодора Димитрова