Обществен съвет

 
Обществен съвет на училището

1.     Иванка Милчова Тодорова - родител на ученик от IIIклас

2.     Венелина Захариева Иванова – родител на ученичка от II клас

3.     Христина Славкова Христова – родител на ученик от VIII клас

4.     Илица Атанасова Иванова – родител на ученичка от I клас

5.     Борис Трифонов Цветков – представител на община Монтана