Съобщение

Уважаеми посетители,

на тази страница ще публикуваме обяви и документи

за обществени поръчки, които училището ще обявява.

Всички заинтересовани лица ще могат да се запознаят с материалите

и да си изтеглят необходимите документи.