Прием

 

План - прием за учебната 2020/ 2021 година

график за прием в 1 клас_2020

Заповед план -прием 2020-2021 

                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

             

Ръководството на ОУ „Св.св Кирил и Методий” 

обявява, че към 31.03.2018г. има 22 свободни места 

за записване на първокласници за учебната 2018/ 2019 година.

 

Обява

за прием на първокласници

за учебната 2018/ 2019г.