Прием

План - прием за учебната 2019/ 2020 година

 

прием 2019-2020г.pdf

                              

 
 

План - прием за учебната 2017/ 2018 година

 

план прием за учебната 2018/2019 .pdf 

                                           

 
 

Списък на учениците,

записани в I  клас за учебната 2018/ 2019 година

 

Класен ръководител: Росица Александрова

                             

Ръководството на ОУ „Св.св Кирил и Методий” 

обявява, че към 31.03.2018г. има 22 свободни места 

за записване на първокласници за учебната 2018/ 2019 година.

                            

 

Обява

за прием на първокласници

за учебната 2018/ 2019г.