Прием

                              

 
 

План - прием за учебната 2017/ 2018 година

 
 

                                             заповед план прием

 
 

Списък на учениците,

записани в I  клас за учебната 2016/ 2017 година

към 08.07.2016г.

Класен ръководител: Даниела Маринова

                             

Ръководството на ОУ „Св.св Кирил и Методий” 

                            обявява, 

че към 08.07.2016г. има 5 свободни места 

за записване на първокласници.

                            

 

 

                               Обява

                 за прием на първокласници

                  за учебната 2015/ 2016г.